ม้งลาว


Go to content

การส่ง ม้งลาว-ม้งไทย กลับคืนสู่ภูมิลำเนา

เนื่องจากในพื้นที่ควบคุมฯ นั้นมีราษฎร(ม้ง)ไทยที่ลักลอบแอบแฝงปะปนอยู่ด้วยกันกับชาวม้งลาว ซึ่งราษฎร(ม้ง)ไทยเหล่านี้ จะไม่แสดงตนหรือแสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ทราบ ทั้งนี้เนื่องจากการมีความสัมพันธ์เชิงครอบครัวกับชาวม้งลาว ในพื้นที่ และการขอเข้ามารับความช่วยเหลือด้านอาหารในพื้นที่ ตลอดจนความหวังที่จะไปประเทศอเมริกาหรือประเทศที่สาม จึงพยายามปกปิดสถานะของตนต่อเจ้าหน้าที่ แต่จากผลงานด้านการข่าวหน่วยได้ตรวจพบขอเท็จจริง ได้ประสานกับฝ่ายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

และชี้แจง ชักจูง โน้มน้าว เพื่อให้เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม โดยในห้วงที่ผ่านมาได้ส่งม้งไทย กลับภูมิลำเนาไปแล้วเป็นจำนวน ๑๕๐ ครอบครัว ๖๙๐ คน แต่ยังคงมีผู้ที่แอบอยู่ในพื้นที่อยู่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งหน่วยจะได้ทำความเข้าใจเพื่อคัดแยกออกจากพื้นที่ต่อไป นอกจากนั้นแล้ว ได้มีการประสานงานกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ ทั้งทางอำเภอเขาค้อ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ติดตามและชักจูง ราษฎรม้งไทยที่ยังแอบแฝงอยู่ในพื้นที่ควบคุมฯ เดินทางกลับภูมิลำเนา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับราษฎรไทยให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ให้มีการให้ที่พักพิงให้ที่อยู่อาศัยแก่ชาวม้งลาว เพราะอาจเกิดปัญหาต่างๆมากมาย โดยเฉพาะการนำม้งลาวไปอยู่กินในลักษณะ สามี - ภรรยา เป็นเรื่องผิดกฎหมาย และจะเกิดปัญหาในเรื่องสัญชาติที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วย

การส่งชาวม้งลาวกลับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในห้วงที่ผ่านมา สถานการณ์การลักลอบเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่ ของชาวม้งลาวได้หยุดชะงักลง เนื่องจากหน่วยได้ดำเนินการปฏิบัติการทางจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องเกี่ยวกับสถานะของผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดี ตาม พระราชบัญญัติบุคคลเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งข้อตกลงแบบทวิภาคี ระหว่าง ไทย - สปป.ลาว ในการส่งกลับภูมิลำเนาเดิมทั้งหมด

และจะไม่มีการส่งไปประเทศที่ ๓ ผ่านทางประเทศไทยโดยเด็ดขาด ซึ่งทางการสหรัฐก็ได้ออกแถลงการณ์ไม่รับชาวม้งลาวไปสหรัฐอเมริกา อีกต่อไป ดังนั้นหน่วยจึงได้ดำเนินการ ปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ โดยเสียงตามสาย ฉายวิดิทัศน์บทสัมภาษณ์ม้งลาวที่เดินทางกลับไปแล้ว และ จัดเจ้าหน้าที่ เข้าไปถึงครัวเรือนของ ม้งลาวทุกวัน เพื่อชี้แจง ชักจูง โน้มน้าว ให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงและยินยอมสมัครใจเดินทางกลับ ซึ่งหากชาวม้งลาวสมัครใจกลับ จะมีเงินค่าดำรงชีพจากรัฐบาลไทยมอบให้ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาทสำหรับครอบครัวใหญ่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทสำหรับครอบครัวเล็ก และจำนวน ๓,๐๐๐ บาทต่อบุคคล และจะมีจัดการนำส่งกลับให้เป็นถึงที่หมายเป็นอย่างดี ผ่านทางช่องทาง ตม.จังหวัดหนองคาย ม้งลาวที่สมัครใจกลับ สามารถเลือกที่จะกลับไปอยู่กับญาติของตนเองได้ หรือสำหรับผู้ที่เคยไร้ที่อยู่อาศัยมาก่อนหรือผู้ที่ถูกหลอกให้ขายที่ขายทรัพย์สินจนหมด ทางการลาวได้ จัดที่อยู่อาศัยใหม่ให้ที่ บ.พัฒนาผาหลัก ม.กาสี แขวงเวียงจันทน์ พร้อมทั้งจัดสรรที่ทำกิน สถานศึกษาให้ และมอบเงินดำรงชีพให้อีก ๒ ปี ข้าวสารฟรี ไฟฟ้าฟรี จนกว่าจะดูแลครอบครัวเองได้
นับตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบันมีการดำเนินการส่งกลับชาวม้งลาวสู่ภูมิลำเนา สปป.ลาว ไปแล้วจำนวน ๑๗ ครั้ง ๗๓๑ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๓,๐๖๖ คน ในปัจจุบันยังมีผู้ลักลอบเข้าเมืองชาว ม้งลาว ที่รอการส่งกลับอีกจำนวน ๗๕๖ ครอบครัว ๔,๕๐๓ คน (ข้อมูลเมื่อ ๑ ก.ย.๕๒)


Back to content | Back to main menu